Новости

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ СКУПШТИНЕ АПВ

Одбор за омладину и спорт Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 3. седници, разматрао је Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2021. годину. Пословање наше Установе представио је директор др Данијел Жупић.
У извештајном периоду, Завод је остварио све планиране активности у областима које су му поверене. Струковним радом, оспособљено је 300 нових спортских стручњака са територије АП Војводине, успешно је обављено тестирање великог броја деце школског узраста од 4 до 7 разреда, кроз летње школе природе и спортске кампове који су реализовани у Омладинском насељу “Летенка” прошло је око четири хиљаде деце и других полазника.
Такође, Завод је успешно обављао дијагностику тренираности спортиста, спортско медицинске прегледе и имао запажену издавачку и научно истраживачку делатност, наведено је на седници. Након разматрања, Одбор је једногласно предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2021. годину.

Поделите садржај ...