Новости

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ СТУДЕНТИМА НОВОСАДСКОГ ФСФВ

Покрајински завод за спорт и медицину спорта посебно цени значај Факултета спорта и физичког васпитања Нови Сад за развој целокупне физичке културе у друштву.
На позив проф. др Вишње Ђорђић, у оквиру предмета Актуелна питања у физичком васпитању и спорту младих, наш колега Михаило Милетић одржао је предавање на тему „Надзор над стручним радом у области спорта“.
Наиме, надзор над стручним радом у области спорта једна је од основних делатности наше Установе, и на основу великог искуства у раду у овој области, студентима ДИФ-а је на најбољи начин презентовано какве су законске обавезе сваког субјекта у спорту, као и шта значи сам надзор.
Завод ће и у будућности наставити да пружа пуну подршку свима који желе истински да унапреде систем спорта.

Поделите садржај ...