Оспособљавање

Оглас стручно оспособљавање

Покрајински завод за спорт и медицину спорта објавио је оглас о организовању стручног оспособљавања за рад у спортским организацијама у 2012. години.

Стручна оспособљавања се организују у свим спортским гранама:

СПОРТСКИ ТРЕНЕР и стицање звања
Тренер приправник 
Оперативни тренер

СПОРТСКИ ИНСТРУКТОР и стицање звања
Инструктор приправник
Инструктор

ОРГАНИЗАТОР СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ и стицање звања
Спортско-рекреативни тренер приправник
Спортско-рекреативни оперативни тренер

Пријаве могу поднети појединци и спортске организације за своје стручне раднике, од дана објављивања овог огласа у дневном листу „Спортски журнал“ и на овим страницама.

Поделите садржај ...