Новости

Посета општини Мали Иђош

Посетом општини Мали Иђош, 18. маја 2011. године је настављен пројекат „Унапредимо спорт у Војводини“. Представнике Покрајинског секретаријата за спорт и омладину (Чикоша Јаноша, Бранка Вујовића , Драгана Величковића, Мирослава Ковачева, Марка Адамовића)  и помоћника директора Покрајинског завода за спорт Михаила Милетића у име општине Мали Иђош  примили су и поздравили председник општине, заменик председника и саветник председника.

У оквиру посете организована је  трибина (радни састанк), којој је присуствовао велики број спортских радника, представника локалне самоуправе и образовнох установа. На самом почетку, свим присутнима се обратио председник општине господин, након чега се присутнима у име Покрајинског секретаријата за спорт и омладину обратио и Бранко Вујовић (координатор пројекта). Он се том приликом захвалио на топлом пријему и упознао учеснике трибине о самом пројекту и основним задацима и циљевима који се желе постићи.

Михаило Милетић је у свом излагању представио Покрајински завод за спорт и могућности које ова установа пружа у надоградњи и унапређењу стручног рада и спорта уопште. Након свега што се могло чути о свим темама које су биле предмет ове трибине, излагачи су одговарали на многобројна питања која су постављали представници спортских организација и образовних установа.

Општина Мали Иђош је општина са три насељена места у којима егзистира 13 спортских организација. Издвајања локалне самоуправе за спорт су на нивоу 2,2 % буџета општине, а значајна средства се издвајају и преко месних заједница. На крају посете, делегација је обишли неке од спортских објеката којима располаже општина Мали Иђош. Том приликом, званице су посетиле сва насељења места у општини и уверили се у стање спортске инфраструктуре.

Поделите садржај ...