Новости

Лепа вест из науке

Лепа вест из науке – оригинални научни рад аутора: Јањич, Н., Капор, К., Додер, Д., Додер, Р, и Савич, Б. под називом:

Model for the determination of  instantaneous values of the velocity,  instantaneous and average acceleration for 100 m sprinters.
објављен је у децембру 28(12): 3432–3439, 2014  у часопису Journal of Strength & Conditioning Research, који је у категорији Спортских наука рангиран на 31. месту у свету од  81 часописа са ИФ=1.858.

Драган Додер и Биљана Савић овај рад су радили под менторством проф. др Јеврема Јањића и проф. др Слободана Јарића.

Апстракт можете погледати на оригиналној локацији:

http://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2014/12000/Model_for_the_Determination_of_Instantaneous.15.aspx

Поделите садржај ...