Новости

ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ НА ПОСЛОВИМА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ИЗМЕЂУ ЗАВОДА И АСОЦИЈАЦИЈЕ СПОРТ ЗА СВЕ СРБИЈЕ

Директор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта др Данијел Жупић и председник Асоцијације спорт за све Србије Бранко Вујовић потписали су уговор о сарадњи на пословима стручног оспособљавања. Овај уговор представља наставак сарадње која произилази из Споразума о пословно техничкој сарадњи Завода и Асоцијације.
У следећем конкурсном року за стручно оспособљавање који ће расписати наша Установа биће могуће уписати се и на програм стручног оспособљавања за звања спортско-рекреативни водитељ и спортско рекреативни учитељ.
Поносни смо на сарадњу која за циљ има подизање целокупног система спорта на виши ниво.

Поделите садржај ...