Новости

ПУНА ПОДРШКА РЕФОРМИ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Република Србија јасно је решена да подигне квалитет наставе физичког васпитања на виши ниво. На основу истраживања која су спроведена претходних година и сагледавања стања физичких способности и морфолошких карактеристика деце основношколског узраста, недвосмислено се јавила потреба да се системски побољша поље наставних и ваннаставних активности, како би се поправио здравствени статус деце.
Заводу за спорт и медицину спорта Републике Србије и Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта поверен је задатак сагледавања здравственог стања и предлога континуираног праћења развоја деце.
Јуче је у нашој Установи одржан састанак два стручна тима на коме су, а уз подршку проф. др Владимира Копривице, договорени предлози и даљи кораци у овом важном процесу, са којима ће се изаћи пред Скупштниски пододбор за спорт и Министарство просвете Републике Србије.
Поред ове веома важне теме, један од битних послова у наредном периоду биће и унапређење надзора над стручним радом, који је такође поверен нашим Заводима.

Поделите садржај ...