Надзор Новости

Радни састанак на Андревљу

Јуче 15.12.2014. године у Центру за привредно технолошки развој Војводине на Андревљу одржан је радни састанак, на иницијативу и у организацији Покрајинског завода за спорт и медицину спорта. На радном састанку учешће су узели Спортски инспектори из Министарства омладине и спорта и Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Стручни спортски надзорници  из Републичког и Покрајинског завода за спорт и медицину спорта.

Тема састанка је пресек претходне године из домена Инспекцијског надзора и Надзора над стручним радом у области спорта. Помоћник директора Покрајинског завода Михаило Милетић је водио састанак кроз најважнија питања а остали су узимали учешће изношењем својих искустава, проблема са којима се срећу у пракси, изношењем нејасноћа, својим тумачењем одређених ставова и на крају свака дискусије где је то било могуће се завршавала доношењем закључака.

Сви учесници су се сложили да оваквих састанака треба да буде још што је директор Покрајинског завода др Ненад Сударов подржао и најавио могући термин одржавања заједничког састанака за почетак фебруара месеца наредне године.

Поделите садржај ...