Новости

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МИНИСТАРСТВА У ВЕЗИ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА

У просторијама Завода одржан је састанак са представницима Министарства омладине и спорта РС у вези подношења захтева за добиање нове дозволе за рад за обављање стручног оспособљавања у области спорта. Испред МОС-а састаку су присуствовали шеф одсека за инспекцијске послове у спорту Владета Терзић и спортски инспектор Миодраг Андрић, док су нашу Установу представљали помоћник директора Маја Грабовац и колега Горан Гламочић. Усвајањем новог Правилника о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту, подношење захтева за добијање дозволе представља редован поступак. Наша Установа у потпуности је спремна да на најквалитетнији начин настави са делатности стручнпг оспособљавања, која је од далеке 1954. године оспособила преко 11000 спортских стручњака.

Поделите садржај ...