ByPZSIM

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МИНИСТАРСТВА У ВЕЗИ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА

У просторијама Завода одржан је састанак са представницима Министарства омладине и спорта РС у вези подношења захтева за добиање нове дозволе за рад за обављање стручног оспособљавања у области спорта. Испред МОС-а састаку су присуствовали шеф одсека за инспекцијске послове у спорту Владета Терзић и спортски инспектор Миодраг Андрић, док су нашу Установу представљали помоћник директора Маја Грабовац и колега Горан Гламочић. Усвајањем новог Правилника о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту, подношење захтева за добијање дозволе представља редован поступак. Наша Установа у потпуности је спремна да на најквалитетнији начин настави са делатности стручнпг оспособљавања, која је од далеке 1954. године оспособила преко 11000 спортских стручњака.

Поделите садржај ...

About the author

PZSIM editor


Наши партнери