Слободан Алавања, помоћник директора

Лични подаци

Датум рођења: 22.02.1985.

Контакт

Е–маил: slobodan.alavanja@pzsport.rs, slobodanalavanja@gmail.com

Образовање

Средња тех. школа „Јован Вукановић“ 1999-2003

Факултет: Факултет за спорт и туризам Нови Сад 2007-2012

Мастер студије: Факултет за дип. и безбедност Београд 2012-2014

Радно искуство

Јануар-Јун 2011. Волонтер кондициони тренер ФК „Партизан“ Београд

Новембар 2012- Новембар 2013. Градска Управа за спорт и омладину, Нови Сад

Јануар 2014-2016. ФК ”Војводина” ( спортки центар „Вујадин Бошков“). Кондициони тренер

Обука

Учесник разних семинара у домену физичке припреме у земљи и иностранству

Поделите садржај ...


Наши партнери