Новости

УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ СА СТУДЕНТСКИМ ЦЕНТРОМ НОВИ САД

Директор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта др Данијел Жупић и директор Студентског центра Нови Сад Зоран Мартиновић одржали су радни састанак са циљем успостављања сарадње две установе. У пријатељском разговору који је вођен, директор Жупић је упознао господина Мартиновића са делатностима и значајем Завода и ресурсима са којим располажемо, док је директор СЦНС представио улогу Центра у самом систему. На основу првог састанка заједнички је став да простора за сарадњу има пуно, а један од основних праваца биће аплицирање ка ЕУ фондовима.

Поделите садржај ...