Дан: 20. април 2023.

ИЗ АДЕ У БОЉУ И ЈАЧУ КОНТРОЛУ СПОРТА

Један од најважнијих поверених послова Републичком и Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта је контрола над стручним радом у области спорта.У Ади на стручном семинару су се састали надзорници над стручним радом две установе од посебног значаја за српски…