Дан: 25. децембар 2023.

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ СТУДЕНТИМА НОВОСАДСКОГ ФСФВ

Покрајински завод за спорт и медицину спорта посебно цени значај Факултета спорта и физичког васпитања Нови Сад за развој целокупне физичке културе у друштву.На позив проф. др Вишње Ђорђић, у оквиру предмета Актуелна питања у физичком васпитању и спорту младих,…