Новости

Афирмација Завода

У најновијем броју научног часописа Јоурнал оф Хуман Кинетицс, објављен је оригиналан научни рад под насловом: A Model for Determining the Effect of the Wind Velocity on 100m Sprinting Performance, аутора: Наташа Јањић, Дарко Капор, Драган Додер, Александар Петровић, Радослава Додер.

Ово је велико признање Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта и др Драгану Додера, научном саветнику.

Петогодишњи импакт фактор часописа у којем је наведени рад објављен износи 1.014 у подручју спортских наука. Часопис је на 56 месту од 83 светски признатих часописа.

Рад можете преузети овде: http://www.johk.pl/

Поделите садржај ...