ByPZSIM

КОЛЕГЕ МИЛЕТИЋ И ГЛАМОЧИЋ УЧЕСНИЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ “ОДГОВОРНОСТ У ЗАШТИТИ ПРАВА ДЕТЕТА”

У организацији Покрајинског заштитника грађана јуче је на Ректорату Универзитета у Новом Саду одржана конференција “Одговорност у заштити права детета”. Веома важан сегмент заштите права сваког детета су и поштовање дететових права у систему спорта.
На основу повереног посла и великог искуства Покрајински завод за спорт и медицину спорта са темом “Надзор над стручним радом и права деце у спорту” на конференцији су представили колеге Михаило Милетић и Горан Гламочић.
Одлична дебата, поготово активно укључивање у расправу млађих слушаоца током предавања доказ су потребе да се положају деце у нашем друштву посвети много већа пажња.
Стручни спортски надзорник јесте лице које обавља надзор над стручним радом у области спорта, прати и предлаже мере које предузима организација у области спорта, тј. спортски стручњак ради отклањања недостатака, и о уоченим недостацима и примени мера обавештава министра надлежног за спорт.

Поделите садржај ...

About the author

PZSIM editor


Наши партнери