Оспособљавање

Оглас за стручно оспособљавање

Покрајински завод за спорт објављује оглас о организовању стручног оспособљавања за рад у спортским организацијама у 2011. години.

Стручно оспособљавање ће почети 12.03.2011. године у Великој сали у Масариковој 25-трећи спрат, у Новом Саду. Предавања ће се одржавати 12 викенда.

Пријаве могу поднети појединци и спортске организације за своје стручне раднике, од 01.02. до 01.03.2011. године у седишту Завода или електронским путем. Стручном оспособљавању могу приступити лица која имају најмање диплому средњег образовања у трогодишњем трајању.

Поделите садржај ...