Новости

Покрајински секретаријат, темељ спорта

Од свог настанка 2002. године Покрајински секретаријат за спорт и омладину представља темељ уређености области спорта и омладине у АП Војводина. Као такав постао је прави покрајински сервис свим покрајинским спортским гранским савезима, спортским организацијама, омладинским клубовима и организацијама, награђује најбоље, води рачуна о перспективним спортистима и даровитој и успешној деци у АП Војводини, подржава пројекте из области спорта од интереса за АПВ и из области омладина који су значајни за младе. Секретар Владимир Батез са својим стручним тимом предано ради на испуњењу свих циљева, унапређења спорта и положаја младих у АП Војводини.

Покрајински завод за спорт и медицину спорта пружа сву потребну стручну помоћ ресорном секретаријату у испуњењу заједничких циљева.

www.sio.vojvodina.gov.rs

Поделите садржај ...