Новости

Посета општини Опово

Заменик директора Покрајинског завода за спорт Михаило Милетић и представници Покрајинског секретаријата за спорт и омладину Др. Милорад Докманац , Бранко Вујовић , Марко Адамовић и Мирослав Ковачев су у оквиру наставка реализације пројекта „Унапредимо спорт у Војводини“ у среду 16. фебруара 201 1 . године посетили општину Опово.

У име општине Опово госте су примили и поздравили председник Скупштине општине господин Ђурица Савков као и Анкица Јожика из оделења за привреду и развој и јавне набавке, а у име спорског савеза општине господин Раде Цветановић. Основни циљ ове посете, свакако је била организација трибине (радног састанка) са представницима спортских организација , образовн и х установа као и локалне самоуправе и спортског савеза општине Опово.

На почетку трибине свим присутнима се обратила госпођа Анкица Јожика која је у уводној речи поздравила све присутне и дала кратак увод у предстојеће активности.

Након тога присутнима се у име Покрајинског секретаријата за спорт и омладину обратио Бранко Вујовић, који се том приликом захвалио на топлом пријему и такође упознао учеснике трибине о самом пројекту и основним задацима и циљевима који се желе постићи.

Радни део трибине отворио је Др. Милорад Докманац који је у оквиру своје презентације говорио о моделима функционисања спорта на нивоу локалне самоуправе, као једног од основних предуслова за стварање квалитетнијих услова за развој спорта. Марко Адамови? је говори о о улози и могућностима сарадње спортских организација и локалне самоуправе са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину, такође у циљу стварања што бољих услова за унапређење спорта, док је Михаило Милетић у свом излагању представио Покрајински завод за спорт и могућности које завод пружа у надградњи и унапређењу стручног рада и спорта уопште.

Трибина је протекла у заиста радној атмосвери, представници спортских организација су веома активно учествовали у свим темама које су презентоване од стране представника Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Покрајинског завода за спорт.

Основне карактеристике општине Опово када је спорт у питању су: да на подручју општине егзистира 16 спортских организација, да су све у систему суфинансирасња, да се суфинансирање спортских организација врши на основу категоризације спортова. Стање спортске инфраструктуре је на задовољавајућем нивоу, у један део су се и представници секретаријат и уверили на лицу места, у општини постоји пет филскултурних сала, више отворених спортских терена за одбојку, кошарку, мали фудбал, као и трим страза.

Поделите садржај ...