Новости

Посета Житишту

Представници Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Покрајинског завода за спорт и Спортског савеза Војводине  су у оквиру наставка реализације пројекта „Унапредимо спорт у Војводини“ у среду 9. фебруара 2011. године посетили општину Житиште . Посети су присуствовали директор Покрајинског завода за спорт Др. Ненад Сударов, представници секретаријата Др. Милорад Докманац , Бранко Вујовић и Драган Величковић као и генерални секретар Спортског савеза Војводине Мр. Младен Стојшин.

У име општине Житиште госте је примио и поздравио председник Општине господин Драган Миленковић а у име спорског савеза општине секретар спортског савеза господин Миленко Мартиновић. Основни циљ ове посете, свакако је била организација трибине (радног састанка) са представницима спортских организација , образовних установа као и локалне самоуправе и спортског савеза општине Житиште.

На почетку трибине свим присутнима се обратио господин Мартиновић и том приликом дао кратак осврт на стање и функционисање спорта у Општини Житиште, из ?ијег се излагања могло чути да у Општини Житиште егзистира укупно 41 спортска организација, у 12 насељених места постоји укупно 11 основних школа. Школски спорт као и Спорт за све су организовани на завидном нивоу и представљају приоритете у стратегији спорта Општине.

Након тога присутнима се у име Покрајинског секретаријата за спорт и омладину обратио Бранко Вујовић, који се том приликом захвалио на топлом пријему и такође упознао учеснике трибине о самом пројекту и основним задацима и циљевима који се желе постићи.

Радни део трибине отворио је Др. Милорад Докманац који је у оквиру своје презентације говорио о моделима функционисања спорта на нивоу локалне самоуправе, као једног од основних предуслова за стварање квалитетнијих услова за развој спорта. Бранко Вујовић и Драган Величковић су говорили о улози и могућностима сарадње спортских организација и локалне самоуправе са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину, такође у циљу стварања што бољих услова за унапређење спорта, док је Ненад Сударов у свом излагању представио Покрајински завод за спорт и могућности које завод пружа у надградњи и унапређењу стручног рада и спорта уопште.

Поделите садржај ...