Новости

Пословно техничка сарадња

Директор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта др Данијел Жупић и генерални секретар РСВ-а Слободан Вишекруна потписали су споразум о пословно – техничкој сарадњи Завода и Савеза. Предмет овог споразума је сарадња у области стручног оспособљавања и контроле тренираности спортиста, организовање кусрева, семинара и кампова, као и учествовање у пројектима и у свим другим областима и циљу остваривања интереса обе стране. Подсетимо, пре пар дана договорена је сарадња око издавања стручне штампане публикације каја би у потпуности дала потребне одговоре захтевима савременог рукомета и која ће бити од великог значаја свим рукометним радницима.  

Поделите садржај ...