Надзор Новости

СЛЕДИ ЈАЧА КОНТРОЛА СТРУЧНОГ РАДА У СПОРТУ

Један од најважнијих поверених послова Републичком и Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта је контрола над стручним радом у области спорта.
Претходна три дана на Караташу, у организацији Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије одржано је стручно саветовање за надзорнике над стручним радом у области спорта.
Надзорници два завода, установа које су од посебног значаја за српски спорт, обавили су низ конструктивних сесија са циљем унапређења стручног надзора над системом спорта, а тиме и подзања нивоа стручног рада у спорту.
Уз неизмерну подршки инспектора из Министарства спорта, које је и поверило овај важан посао, активно се радило на унапређењу, тј. прилагођавању надзора данашњим потребама спорта, а све прописано Законом о спорту РС.
Семинар је испред организатора отворио директор Завода за спорт и медицине спорта Републике Србије Милан Савић, а присутне је у име Покрајинског завода за спорт и медицину спорта поздравио директор др Данијел Жупић, те начелник одељења за инспекцијске послове у Министарству спорта Владета Терзић.
Семинар је такође послужио за наставак обуке нових надзорника. Сада већ завидан број људи који ће контролисати стручни рад у спортским организацијама имаће нулту тачку толеранције према свим неправилностима, а посебно ће се стриктно контролисати сегмент да ли је спортистима и спортским стручњацима утврђена здравствена способност, тј. да ли су урађени спортско медицински прегледи, а све у Складу са Законом.
Захваљујемо се поштованим колегама из републичког Завода на сјајној организацији овог стручног саветовања.

Поделите садржај ...