Новости

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА МАЈ ТАЈ САВЕЗОМ СРБИЈЕ

Директор Покрајинског завод за спорт и медицину спорта др Данијел Жупић и председник Мај тај савеза Србије Душан Килибарда поптисали су Споразум о пословно-техничкој сарадњи.
Предмет и циљ споразума је унапређења стручног рада у области муаy таи спорта, оспособљавање тренера и учитеља, тестирања и брига о здрављу спортиста и тренера.
Потписници споразума уверени су да ће се сарадња у будућности развијати, а све у циљу даљег развоја и унапређења овог боричачког спорта.

Поделите садржај ...