Новости

Теорија спортске рекреације

У нашој едицији спортске литературе нашао се нови наслов аутора проф. др Јана Бабиака под називом „Теорија спортске рекреације“. Издвајамо из предговора: Да би се превазишла ова празнина недостатка стручне литературе намењене оспособљавању кадрова у рекреацији, Покрајински завод за спорт иницирао је активност стручњака ове институције на изради адекватне публикације, која би сходно потребама плана и програма оспособљавања оваквог кадра, послужила као уџбеник.

За почетак, то ће бити публикација у оквиру којег ће бити обрађене основе спортске рекреације, дакле, полазне информације ове проблематике. На основу њих је могуће градити исходишта ка специфичним спортско-рекреативним активностима, што не значи да у блиској будућности за потребе оваквог школовања није потребно публицирати приручнике или практикуме за специфичне спортско-рекреативне активности. Дакле, књига полази од теорије физичке културе и даље презентује теоретскометодолошке, био-психо-социјалне и ерголошке основе спортске рекреације, али и проблематику спортске рекреације у домицилној и вандомицилној средини. Она даље разрађује проблематику планирања и програмирања, информисања и пропаганде, те пружа основне информације о носиоцима активности, о кадровима, те информације о типологији објеката и њиховом опремљеношћу.

Поделите садржај ...