Дан: 27. септембар 2023.

РАДНИЦИ ЗАВОДА ПОНОВО ПОКАЗАЛИ ХУМАНОСТ

Покрајински завод за спорт и медицину спорта поред својих основних делатности у систему спорта, пуну подршку пружа и другим сегментима друштва. Нарочито смо поносни на хуманост наших запослених, где се посебно издваја сегмент добровољног давалаштва крви.Редовно укључивање у акције даваља…