Дан: 8. септембар 2023.

ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НОВИХ СПОРТСКО ОПЕРАТИВНИХ ТРЕНЕРА И СПОРТСКИХ УЧИТЕЉА

Јуче је у Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта одржан стручни завршни испит за нове спортско оперативне тренере и спортске учитеље.На стручном завршном испиту проверено је усвојено знање у процесу стручног оспособљавања и способност за бављење стручним радом у…