Дан: 15. септембар 2023.

СЛЕДИ ЈАЧА КОНТРОЛА СТРУЧНОГ РАДА У СПОРТУ

Један од најважнијих поверених послова Републичком и Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта је контрола над стручним радом у области спорта.Претходна три дана на Караташу, у организацији Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије одржано је стручно саветовање…