Новости

ЗАВОД ДОБИО НОВЕ СТРУЧНЕ НАДЗОРНИКЕ

Један од најважнијих поверених послова Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта је контрола над стручним радом у области спорта.
Уз неизмерну подршку инспектора из Министарства спорта, које је и поверило овај важан посао, активно се радило на унапређењу, тј. прилагођавању надзора данашњим потребама спорта, а све прописано Законом о спорту РС.
Одлуком министра спорта господина Гајића, наша Установа добила је 4 нова надзорника.
Сада већ завидан број људи који ће контролисати стручни рад у спортским организацијама, уз контролу, имаће и саветодавну улогу, а све у циљу унапређења рада.
Позивамо све организације у области спорта да сходно Закону о спорту испоштују све одредбе, и на тај начин сигурно спроводе своје активности.

Поделите садржај ...