Новости

ОДРЖАН РАДНИ САСТАНАК РЕПУБЛИЧКОГ ПОДОДБРОРА ЗА СПОРТ

На иницијативу Пододбора за спорт на челу са председницом Тањом Медвед и Одбора за образовање, технолошки развој и информатичко друштво Скупштине Републике Србије, у Дому Народне скупштине одржан је први радни састанак радне групе у чијем саставу су представници Министарства просвете, Министарства спорта, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Републичког и Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, са циљем да се након извршене анализе здравственог стања деце основносколског узраста, предузму потребне мере за измену наставног плана и програма рада, у делу који се односи на физичко васпитање деце наведеног узраста. Испред Завода састанку су били присутни помоћница дикретора Маја Грабовац и колеге др Бранислав Страјнић и Михаило Милетић.
Покрајински завод за спорт и медицину спорта је препознат као битан чинилац у овом пројекту који би обухватио тестирање деце основношколског узраста, њиховог телесног састава и постуралног статуса, како би се израдио извештај тренутног стања са потребним мишљењем и закључком и исти доставио надлежним министарствима ради предузимања корака у подизању нивоа квалитета наставе физичког васпитања деце основношколског узраста.
Директор наше Установе др Данијел Жупић казао је да је ово велико признање за Завод, који је на основу рада и резултата до сада поново препознат као поуздан партнер за доношење најважнијих националних одлука.

Поделите садржај ...