Новости

ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НОВИХ СПОРТСКО ОПЕРАТИВНИХ ТРЕНЕРА И СПОРТСКИХ УЧИТЕЉА

Јуче је у Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта одржан стручни завршни испит за нове спортско оперативне тренере и спортске учитеље. Полазници који су са успехом обавили све наставне активности (положили све испите и обавили стручну праксу) стекли су право да у овом року заврше своје оспособљавање у Заводу
На стручном завршном испиту проверено је усвојено знање у процесу стручног оспособљавања и способност за бављење стручним радом у спорту.
Новим спортско оперативним тренерима и учитељима желимо добродошлицу у породицу од преко 11500 спортских стручњака оспособљених у Заводу, као и пуно успеха у раду. Завод ће увек бити и њихова кућа, а све у заједничком циљу стварања здраве и срећније нације.

Поделите садржај ...