Новости

Признање др Драгану Додеру

На основу предлога наставно – научног већа Факултета спорта и физичког васпитања у Београду, комисија за стицање научних звања, Министарства просвете и науке, на седници одржаној 05.10.2011. године, по предходно прибављеном позитивном мишљењу Матичног одбора за друштвене науке, донела је одлуку о стицању научног звања, Виши научни сарадник, у области – физичко васпитање и спорт, за др Драгана Додера.

У регистру научних звања у Министарству просвете и науке, ово је прво научно звање стечено у области физичког васпитања и спорта, што је велико признање и за Покрајински завод за спорт. Од 30.09. 2011. године, др Драган Додер, у Заводу, обавља послове шефа одељења за спортску аналитику.

Поделите садржај ...