Месец: новембар 2011.

Biology of Sport

У најновијем броју међународног научног часописа “Biology of Sport” објављен је оригинални рад под насловом “PREDICTOR VALIDITY OF MORPHOLOGICAL AND BASIC MOTOR VARIABLES FOR ASSESSMENT AND MONITORING OF THE KARATE PUNCH WITH THE LEAD ARM (OI-TSUKI)”, аутора Драгана Додера, и коаутора Јулијана Малацка, Верољуба…

Извештај са тестирања

Прошле недеље као и ових дана у Покрајинском заводу за спорт тестирали су се млади спортисти. Млади рукометаши, триатлонци и бициклисти у сарадњи са спортским радницима завода тестирали су своје психо-физичке способности. Пошто Покрајински завод за спорт брине о младим спортистима и…

Новости

Признање др Драгану Додеру

На основу предлога наставно – научног већа Факултета спорта и физичког васпитања у Београду, комисија за стицање научних звања, Министарства просвете и науке, на седници одржаној 05.10.2011. године, по предходно прибављеном позитивном мишљењу Матичног одбора за друштвене науке, донела је одлуку о стицању…

Новости

Посета Инђији

Посетом Општини Инђија која је 40. по реду настављен је пројекта  Покрајинског секретаријата за спорт и омладину „Унапредимо спорт у Војводини“. Покрајински секретаријат за спорт и омладину су представљали др Милорад Докманац, Бранко Вујовић, Марко  Адамовић и Мирослав Ковачев, док…

Посета Новом Бечеју

Пројекта  Покрајинског секретаријата за спорт и омладину „Унапредимо спорт у Војводини“ се наставио посетом Општини Нови Бечеј. У делегацију Покрајинског секретаријата за спорт и омладину су били  Милорад Докманац, Бранко Вујовић, Драган Величковић И Марко  Адамовић. Покрајински завод за спорт представљали су директор др Ненад Сударов и помоћник…