Новости

Сарадња са Филозофским факултетом

У цилу наставка сарадње са Филозофским факултетом у Новом Саду наша запослена, психолог Снежана Вујановић и ове школске године одржала је предавање на Филозофском факултету у Новом Саду.

Предавање је одржано на позив доцента др Јелице Петровић, а у оквиру предмета Психологија спорта који слуша друга генерација студената психологије. Тема предавања је била: Могућности процене способости и психолошке припремљености спортиста. У оквиру предавања била је и демонстрација практичне примене и могућности ЦРД батерије тестова која се користи у раду са спортистима у Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта.  

Поделите садржај ...