Новости

Међународно учешће научних сарадника

Сарадници Покрајинског завода за спорт и медицину спорта су активно учествовали на 7. међународној кинезиолошкој научној конференцији,  која се одржала у Опатији у периоду од 22. до 25. 05. 2014 године, и успешно презентовали рад под насловом „Specific Aspects of football goalkeepers mental potential in relation tootherplayers in the team“.

Поделите садржај ...